פרוטוקולי ועדה לתכנון ובניה

פרוטוקולי ישיבת ועדה מקומית לתכנון ובנין עיר

  
  
פרוטוקול
הרחב שנה : 2017 ‏(2)


פרוטוקולי ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית

  
  
פרוטוקול
הרחב שנה : 2017 ‏(7)
הרחב שנה : 2018 ‏(12)


פרוטוקולי ישיבת רשות רישוי

  
  
פרוטוקול
הרחב שנה : 2017 ‏(15)
הרחב שנה : 2018 ‏(15)