מחלקת חשמל, תאורה ורמזורים

ימי קבלת קהל:
 
מזכירת האגף: ימים א' – ה'
בין השעות: 06:30 – 15:00
 
מנהל האגף: בימים א' – ה'
בין השעות: 08:00 – 13:00
 
טלפון: 04-8478435
פקס: 04-8446563
דואר אלקטרוני: ata066@inter.net.il
 
המחלקה עוסקת בתחזוקה שוטפת של תאורת הרחוב. בין השאר, אחראית המחלקה על לוחות פיקוד החשמל של תאורת הרחוב, על התאורה במגרשי ואולמות ספורט, התאורה בתחנות האוטובוס, על תאורת שלטי הפרסום ושלטי הרחוב, תאורת מזרקות, מחשב תאורה וגנרטורים.
המחלקה מנהלת ומפקחת על כלל האנרגיה בעיר ופועלת בתיאום עם גורמי חוץ, ביניהם משרד האנרגיה, הטכניון, ומכון ויצמן למדע. צוות המחלקה נותן מענה לחיסכון והתייעלות ומדידות בצריכת חשמל ועוד.
במקביל דואגים עובדי המחלקה לניהול ואחזקה שוטפת של כל מערכות הרמזורים בעיר, בין השאר, פיקוד, הכוונה, וגל ירוק התחזוקה השוטפת מתבצעת בתיאום עם מרכז בקרת הרמזורים האזורי.