מנהל כספים

פרטי התקשרות ושעות קבלה

טלפון:  04-8478410
פקס:    04-8478953
דואר אלקטרוני:  gizbarut@kiryat-ata.muni.il

שעות קבלת קהל:​

קבלה יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:

ימים א',ג',ד',ה': 08:00-15:30
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
 

תחומי עיסוק

תיאור מינהל הכספים עוסק בניהול הכספי של העיריה ועליו מוטלת האחריות על המערכת הכספית העירונית – הכנסותיה, הוצאותיה והשקעותיה.
מינהל הכספים אחראי על הכנת תקציב ושמירה על מסגרתו, מעקב אחר ביצוע תשלומים ותקבולים, מימון פעולות העירייה ותשלומי שכר לעובדים, הכנת חיובים בתחומי המיסים השונים ( ארנונה, אגרות , היטלים וכו'). טיפול בהשגות לגבי חיובים, גבייה ואכיפתה.
העיקרון המרכזי עליו מבוסס תקציב העיריה הוא המשך מגמת השמירה על האיזון התקציבי. החל מ- 1997 ובכל אחת מהשנים
עד שנת 2002 , לאות הערכה על הישג זה זכתה העירייה בפרס על ניהול כספי מטעם משרד הפנים, שלוש שנים ברציפות.

משימות מרכזיות:

  1. בקרה רצופה על התקציב לעמידה ביעדים וחסכון בעלויות
  2. בקרה כספית על תפקוד גופי הביצוע של העירייה.
  3. הכנת דוחות כספיים ותקציב העירייה.
  4. העמקת הגביה העירונית.
  5. ניהול מו"מ עם מוסדות , בנקים ומשרדי ממשלה להשגת היעדים הכספיים של העירייה.
  6. ייצוג העירייה בפני גופים ציבוריים שונים.