מחלקת פרוייקטים

טלפון: 04-8478474
פקס: 04-8478937
דואר אלקטרוני: ata071@inter.net.il
 
שעות קבלה: ימים ב',ד',ה': 08:00-13:00
מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א'-ה': 08:00-16:00

מחלקת הפרויקטים אחראית על התקציב הבלתי רגיל של עירית קרית אתא:
  1. הכנת התקציב הבלתי רגיל ומעקב אחר ביצועו.
  2. בדיקת אומדני פרויקטים.
  3. פתיחת תב"רים לאישור מועצת העיר ,ומשרד הפנים
  4. הוצאת בקשות למשרד הפנים לאישור ולתקצוב פרוייקטים
  5. טיפול בעריכת מכרזים והצעות מחיר לעבודות קבלניות.
  6. הכנת חוזים עם קבלנים ומתכננים.
  7. הוצאת הזמנות לקבלנים.
  8. טיפול בחשבונות קבלנים לתשלום.
  9. דיווח הקצבות.