מחלקת גביה

מנהלת המחלקה : הגברת סגל רונית
טלפון: 04-8478400
פקס: 04-8478404
כתובת: ת.ד. 1 קרית אתא .
דואר אלקטרוני segal@kiryat-ata.muni.il
 
שעות קבלה:
יום א': 08:00-13:00
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00
 
מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
יום א': 13:00-15:00
יום ג': 08:00-15:00
יום ד': 13:00-15:00
יום ה': 13:00-14:00
 
 
מחלקת הגבייה עוסקת בגביית חיובים שוטפים וכן חובות פיגורים של ארנונה , מים , גני ילדים , שילוט , אגרות והטלים .
 

פעילות המחלקה

  1. טיפול וגבייה בחיובים שוטפים.
  2. עיבוד וטיפול בועדות הנחה השונות.
  3. הנפקת אישורים וטיפול בהעברת נכסים (אישור לטאבו).
  4. החלפת מחזיקים בנכסים (דיירים בשכירות ).
  5. הנחה בגין נכס סגור - יש להודיע כי הנכס סגור בתחילת התקופה ובתום חצי שנה בה היה הנכס סגור ולא בשימוש, יש להמציא: אישור מחברת החשמל המורה על אי צריכה לתקופה של 6 חודשים לפחות וכן אישור מתאגיד מעיינות אתא על אי צריכת מים לתקופה המדוברת. בנוסף, יש למלא ולשלוח טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס סגור.

 אישור לטאבו

לקבלת אישור לטאבו בדבר העברת זכויות על המוכר או מייפה כחו להגיש בקשה במחלקת הגביה ולהצטייד בנסח טאבו עדכני וכן העתק מחוזה המכירה.
יודגש כי לא ניתן לקבל אישור העירייה להעברת הנכס בטאבו אלא אם שולמו לעירייה כל החובות החלים על הנכס.

חילופי מחזיקים בנכס

בהתאם לפקודת העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק ולכן על בעל הנכס החובה לדווח בכתב על כל חילוף מחזיקים בנכס שבבעלותו.
בעת ההודעה יש לצרף צילום מחוזה השכירות או המכר , את פרטי המחזיק החדש (ת.ז./מס' חברה/עמותה וכו.)
 
העברת נכס בעת מכירה - יש להגיע למחלקת הגביה בנוכחות הקונה והמוכר יחדיו בצירוף צילום חוזה ונסח טאבו עדכני.
 
העברת נכס בשכירות - על השוכר להגיע למחלקת הגביה בצירוף צילום חוזה השכירות.
 

ועדת הנחות

יש למלא את טופס הבקשה להנחה מארנונהבמלואו ולצרף אליו את כל המסמכים הדרושים.
בקשה להנחה חייבת להיות חתומה על-ידי המבקש בלבד.
 

השגה על חיוב בארנונה

ניתן להגיש השגה על ארנונה כללית למנהל הארנונה בכתב בלבד לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו 1976 וזאת תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום ועל יסוד טענה מטענות אלה :
הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באיזור כפי שניקבע בהודעת התשלום .
נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס , גודלו או השימוש בו .
הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות .
ניתן להגיש ערר על תשובת מנהל הארנונה בהשגה בפני ועדת ערר אשר ליד עיריית קרית אתא וזאת תוך 30 יום מיום קבלת התשובה.

תשלומים

את תשלומי הארנונה ניתן לשלם:
  • בכל סניפי הבנק ובבנק הדואר.
  • באמצעות הטלפון 24 שעות ביממה בטלפון 1700-70-88-89
  • באתר האינטרנט : WWW.CITYPAY.CO.IL
  • בכל הקשור לנושאי מים - יש לפנות לתאגיד מעיינות אתא, רחוב שלום עליכם 11, קרית אתא. טלפון: 04-8301840.
 שלם תשלומיך בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי וחסוך כסף רב וזמן יקר.
​​​