בתי כנסת

  
  
  
  
  
*תפארת ישראלאלקובי יוסףהוגו מולר 408456370איינשטיין 5
*תפארת יעקבלזר יצחקהוגו מולר 408445345יוספטל 15/7
גבעת רםרחוב האלה (פינת אלמוגן-הארץ) 04-8480090הארז 43
אהבת חייםאבי אביטלהביכורים04-8457298שטנד 37
אהבת ציוןכהן אהרוןירושלים 2004-8451612יהודה הנשיא 14
אוהל חנה-כולל אברכיםר' קורקוס ירחמיאלעוזיאל 3104-8453671אביגדור עשת 40
אוהלי יעקובאבני אשרכצנלסון-נעמ''ת04-8445261הלל 14
אוהל יצחקאדג'אשוילי יצחקזבולון 3604-8443795זבולון 47
אוהל פנחס-פוא''ריבלייברד דודירושלים
אוהל רבקהרוזוליו חייםקיבוץ גלויות057-7246032זלמן שניאור 4
אור החייםאזרואל דודבית וגן 1052-4537327המיסדים
אור המערבאלקובי דודהמיסדים 1204-8443613שלום עליכם 32
אור תורההרב ברדוגו יהושעבית לחם 304-8442845בית לחם
אוהל יצחק-כוללר' אליהו אבוחציראפרישמן 17068-613165אחד העם
אוהלי יהודה ויצחקבן שטרית יצחקהרצוג 104-8440437הרצוג 24/1
אליהו הנביא-עולי אשורמורד דודסוקולוב 57 א'04-8448397העצמאות 101
אליהו הנביא-בולגריםסויסה שלמהאהרון בן יוסף 604-8455981עוזיאל
אליהו הנביא-ש. חסכוןבבילה סליםסירקין 704-8442390הגליל 3
אליהו הנביא-שיבת ציון 29
אליהו התשבידוד אוחנהאסף שמחוני 3104-8445562אתא 5/2
אלי כהןאסולין רפאלפלמ''ח04-8445880יבניאלי 2
אל המעיין-תפארת משהאלימלך אברהםשלום עליכם 1404-8455430שי עגנון 5
בגדדי-משה חי בן רחמיםשלם אלישעפרישמן 5052-3744130שלום סלאח 9
בית אלמורד חיהוגו מולר 4004-8440003הוגו מולר 27
בית וגןבטיש הלוישכונת בית וגןשכונת בית וגן
בית יצחקהרב דיסקין חייםהצנחנים 38052-4722711הציונות 34
בית יעקבק. שטנד 4
בני ישראלמוזס עמנואליוספטל04-8443161התבור 31/20
בית מדרש-יוסף חכמהביטון משההמיסדים 2004-8445644כצנלסון 34
בית מנחם-חב''דהרב דיסקין חייםחנקין 20052-4722711הציונות 34
1 - 30הבא