מקוואות

  
  
  
  
  
  
שעות פתיחה
גבעת רםישראל אסתררחוב האלה (פינת אלמוגן-הארץ)04-8480090 052-3935250רחוב מעל המרכז המיסחרייהז
חורף: 1/2 שעה לפני השקיעה למשך 3 שעות
קיץ: 1/2 שעה לפני השקיעה למשך 3 שעות 
מקווה שכונת התימניםצברי בת שבעשכונת התימנים04-8437992 050-2447855מול בית ספר נועם, אוטובוס 61 מיכהז
פתוח ערבי שבתות וחגים
מרכזידהן אוסנתרחוב המיסדים 1604-8444749, 050-6565830במרכז הישן מיכהז
חורף: 1/2 שעה לפני השקיעהלמשך 4 שעות
קיץ:1/2 שעה לפני השקיעה למשך 3 שעות
קרית פרוסטיג/בנימיןפרץ פנינהקיבוץ גלויות 6204-8452118 053-7448997אוטובוס: 62,63 רחוב ללא מוצאמיהזח
חורף: 1/2 שעה לפני השקיעה למשך 3.5  שעות
קיץ: 1/2 שעה לפני השקיעה למשך 3 שעות
שיכוניםרחל ביטוןרחוב יבניאלי04-8452119מול מרכז מאיר אוטובוס 63מיכהז
חורף: 1/2 שעה לפני השקיעה למשך 4 שעות
קיץ: 1/2 שעה לפני השקיעה למשך 3 שעות