חברה קדישא

ספרדים

טל': 04-8442511
רח' : סוקולוב 17 א' 
 

אשכנזים

טל': 04-8449959
רח' : נורדאו 2.