אהבת חיים

אחראי:אבי אביטל
כתובת:הביכורים
טלפון:04-8457298
כתובת הגבאי:שטנד 37