בית וגן

אחראי:בטיש הלוי
כתובת:שכונת בית וגן
כתובת הגבאי:שכונת בית וגן