בית אל

אחראי:מורד חי
כתובת:הוגו מולר 40
טלפון:04-8440003
כתובת הגבאי:הוגו מולר 27