פרוטוקולי ישיבות מועצה

  
  
קובץ שמע
קובץ
הרחב שנה : 2021 ‏(5)
הרחב שנה : 2020 ‏(7)
הרחב שנה : 2019 ‏(10)
הרחב שנה : 2018 ‏(9)
הרחב שנה : 2017 ‏(10)
הרחב שנה : 2016 ‏(10)
הרחב שנה : 2015 ‏(10)
הרחב שנה : 2014 ‏(9)
הרחב שנה : 2013 ‏(9)
הרחב שנה : 2012 ‏(10)
הרחב שנה : 2011 ‏(7)
הרחב שנה : 2010 ‏(3)
הרחב שנה : 2009 ‏(11)
הרחב שנה : 2008 ‏(2)