חברי מועצה

דוא"למסנן
פרץ יעקבראש העיר04-8478491ata010@inter.net.il
טולדנו מימוןמ"מ וסגן רה"ע052-3331355mymont@zahav.net.il
מירב-ברגר עטרהחברת מועצת העיר04-8552327at_m_b@netvision.net.il
בן שלוש רועיחבר מועצת העיר054-3346622ba.cllali@gmail.com
סולומונוב עמנואלחבר מועצת העיר04-8627820e_law@netvision.net.il
יהודה הרצלחבר מועצת העיר052-2456092herzlyehuda@gmail.com
אבני מתיחבר מועצת העיר052-3861131matiavni@walla.com
ברבי עופרחבר מועצת העיר052-2854490offer2468@gmail.com
אוטומזגין מאירחבר מועצת העיר052-2276150moaza1@bezeqint.net
מועלם אברהםחבר מועצת העיר050-5267882moalem267@bezeqint.net
אסולין ציוןחבר מועצת העיר052-3352401
מיזלס אריהחבר מועצת העיר052-6099048amizels@013net.net
גרינבלום אברהםחבר מועצת העיר050-7707703avi.greenblum@gmail.com
שטרנזייר עדנהחברת מועצת העיר054-4881657eden_sht1@walla.co.il
קמר איגורחבר מועצת העיר054-5207775igito@outlook.com
צברי יורםחבר מועצת העיר050-7240039yoram@sabarlaw.com
מושיאשוילי סימוןחבר מועצת העיר054-4844884simon71@bezeqint.net